ď»?%@ Master Language="VB" CodeFile="MasterPage.master.vb" Inherits="MasterPage" %> Centar za socijalnu skrb Virovitica cheap nhl hockey jerseys cheap louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap authentic baseball jerseys mbt shoes store locator mbt outlet store
Misija Centar za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u provedbi socijalne skrbi na državnoj i lokalnoj razini, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe krajnjeg korisnika

Vizija Centar za socijalnu skrb
Moderna javna ustanova koja uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika sa ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u što kraćem vremenu

Socijalni radnik savjetuje, ohrabruje, ne osuđuje, nema predrasuda, zna i može pomoći

Poziv volonterima

Po?tovani,

Centar za socijalnu skrb Virovitica objavljuje poziv svim punoljetnim osobama zainteresiranim za volontiranje, kako bi svojim slobodnim vremenom, voljom, znanjima i vje?tinama, omogu?ili pobolj?anje kvalitete i pru?anja socijalnih usluga, osigurali ?to individualniji pristup korisniku, i pomogli razvoju postoje?ih i nastanku novih vrsta socijalnih usluga u zajednici.

Op?irnije

Postanite na?i vanjski suradnici

Obavijest korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi

Potraga za ?arobnim blagom u nama

Potraga za ?arobnim blagom u nama U Centru za socijalnu skrb Virovitica odr?ana je dana 22.2.2013.g. kreativna radionica pod nazivom "Potraga za ?arobnim blagom u nama" za vrijeme trajanja 6. tjedna psihologije.Radionicu je vodila psihologinja Blanka Pukl uz asistenciju socijalne radnice Alise Kosi?.Sudjelovalo je osmero djece iz obitelji gdje su poreme?eni odnosi izme?u roditelja ili su roditelji razvedeni. Djeca su bila u dobi od 5 do 10 godina.Bili su vrlo aktivni i motivirani i svako dijete je prona?lo svoje osobno unutarnje blago.

Na kraju ove uspjele radionice djeca su se po?astila sokom ,grisinima ,?okoladom i bonbonima. Sa sretnim osmjesima su po?eljela da opet do?u.

chanel replica chanel replica chanel replica
chanel replica chanel replica chanel replica