Naši programi

Savjetodavni rad

23. kolovoza 2016.

Savjetovanje je proces promjena nedjelotvornog ponašanja u djelotvorno, dakle proces koji nam omogućuje ili olakšava postizanje životnih ciljeva na različitim razinama.

Savjetovanje je uzajamni odnos korisnika i savjetovatelja u kojem obje strane sudjeluju aktivno kako bi savjetodavni program bio uspješan.

 

Savjetovatelj pruža korisniku savjetovanja neposrednu stručnu pomoć, čiji je cilj kod korisnika postići jasniji uvid u problem, kako bi, educiran i osnažen, bio osposobljen za samostalno pronalaženje rješenja.

Savjetovanje je svjesno pružena komunikacijska pomoć za pronalaženje mišljenja i odluka osobama koje se nalaze u konkretnoj problemskoj situaciji.

Savjetovanje može pojedincu, paru ili članovima obitelji olakšati svladavanje životnih izazova.

Načelo savjetodavnog rada savjetodavca je pouzdanost, stvaranje povjerljivog odnosa kroz nepristranost, poštovanje gledišta stranaka, povjerljivost, podupiranje emocionalnog izražavanja, razumijevanje s uživljavanjem, prihvaćanje i uvažavanje korisnika kroz otvoren i iskren razgovor.

Pri savjetodavnom radu s korisnicima prema procjeni stručnjaka i potrebi korisnika, stručni tim Obiteljskog centra obavlja usluge savjetovanja pri Obiteljskom centru i odlascima u kućanstvo korisnika.

Savjetovanje je vremenski ograničen proces usmjeren na životne probleme. Ne bavi se psihičkim poremećajima ni liječenjem.

Kroz razgovore sa savjetovateljem možete:

 • dobiti potrebne informacije i podršku
 • steći bolji uvid u vlastite potrebe
 • naučiti djelotvornija ponašanja
 • poboljšati komunikaciju i međuljudske odnose
 • olakšano ostvarivati svoje ciljeve

Cilj savjetovanja:

 • pomoći pojedincu i obitelji u prevladavanju životnih kriza i teškoća
 • pomoći bračnim parovima u prevladavanju bračnih problema, kriza bračne komunikacije i drugih poteškoća
 • pomoći čovjeku da donese odluku o promjeni ponašanja, da nauči pravilno komunicirati, slušati, uspostavljati nove odnose
 • pomoći čovjeku da stekne uvid u problem i poteškoće bračne i obiteljske komunikacije i poboljša komunikaciju
 • pomoći čovjeku da prihvati vlastitu odgovornost za problem
 • pomoći čovjeku da osvijesti svoje osjećaje, misli i reakcije u odnosu prema sebi i drugima
 • pomoći čovjeku da usvoji nove modele ponašanja te stvara o održava kvalitetne odnose s drugima

Vrste savjetovanja koje pruža Obiteljski centar:

 • individualno savjetovanje
 • savjetovanje roditelja i djece
 • obiteljsko savjetovanje
 • bračno/partnersko savjetovanje
 • savjetovanje djece i mladih
 • savjetovanje ovisnika
 • savjetovanje žrtava  i počinitelja nasilja u obitelji (temeljem prijava policije, žrtava, građana, anonimnih dojava i drugih nadležnih tijela)
 • savjetovanje djece, mladih i roditelja (temeljem prijava policije u području prava i dužnosti zaštite osobnih prava djeteta te djece i mladih s poremećajima u ponašanju)
 • savjetovanje obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom