Naši programi

Obiteljska medijacija

23. kolovoza 2016.

Obiteljska medijacija je postupak u kojem se pokušava mirno i sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa u postupcima brakorazvoda i drugim postupcima u kojima se odlučuje o pitanjima skrbi o maloljetnoj djeci (Obiteljski Zakon čl.331).

Obiteljska medijacija je kratkotrajni proces koji počiva na procesu rješavanja problema pregovaranjem i olakšavanju komunikacije između članova obitelji u kojem im treća osoba pomaže u identificiranju potreba, briga i strahova te osmišljavanju izvedenih i prihvatljivih rješenja sukoba kako bi se postigao zajednički sporazum.

Obiteljsku medijaciju provode posebno educirani obiteljski medijatori uvršteni u javni registar obiteljskih medijatora, dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku.

Obiteljska medijacija može za svrhu imati postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom, a stranke se mogu sporazumjeti i o drugim imovinskim i neimovinskim pitanjima.

Obiteljska medijacija se primjenjuje:

  • pri razvodu braka ako roditelji ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije (Obiteljski zakon čl.54), osim ako postoji tvrdnja o postojanju obiteljskog nasilja, ako su jedan ili oba bračna partnera lišeni poslovne sposobnosti, ako su jedan ili oba bračna partnera nesposobni za rasuđivanje i ako bračni partner ili drugi član obitelji nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja,
  • prije, za vrijeme ili poslije sudskog postupka  (sudski postupak se zaustavlja na tri mjeseca; Obiteljski zakon čl.338.)
  • za SVE obiteljske sporove (skrbništvo, mlt. delikvencija, briga o starijima…); zahtjev se podnosi u pisanom obliku.

 

Načela Obiteljske medijacije:

  • Povjerljivost

Obiteljski medijator je dužan čuvati kao profesionalnu tajnu sav sadržaj medijacije OSIM ako je:

  1. informacija potrebna za provedbu ili ovrhu sporazuma
  2. ugroženo neko od prava djece
  • Neutralnost i nepristranost

Obiteljski medijator provodi postupak ali ne sudjeluje u vrednovanju sadržaja sporazuma

  • Dobrovoljnost

Stranke imaju pravo odbiti postupak obiteljske medijacije.

Ako se sporazum ne donese na Obiteljskoj medijaciji, tada odluku donosi sud.

Odluke o životu donosite Vi sami – sami odlučujete o sebi i svom životu. Medijacija je okrenuta budućnosti, novim dogovorima i rješenjima. Rješenja postignuta kroz proces medijacije moguće je i pravno regulirati. 

Usluga obiteljske medijacije u Podružnici Obiteljski centar je besplatna za korisnike.